Övrigt

Vi reserverar oss för prisförändringar pga kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar

Kirurgisk uthämtning av spermier (PESA/TESA)
8 000 kr

Infrysning och förvaring av spermier 1 år
3000 kr

Förlängd frystid efter ett år
3000 kr/år

Ultraljud (vid behandling på klinik utomlands)
Om du tidigare varit patient hos oss och nu gör behandling på klinik utomlands. I annat fall kan UL bokas i mån av tid.
1 500 kr

Narkos
Kan ej garanteras, beror på tillgång på narkospersonal hos vår grannklinik
2 500 kr

Graviditetsultraljud, om behandling utförd på klinik utomlands (erbjuds i mån av lediga tider)
2 000 kr

Intyg (exempelvis adoptionsintyg)
2 000 kr

Second opinion
3 000 kr/person

Läkarbesök inför syskonbehandling, frysåterföring
2 000 kr

Läkarbesök inför syskonbehandling vid tidigare IVF-behandling på annan klinik
3 000 kr

Infektionsscreening
1 000 kr/person